Historien

historie_1_stor
Hotel Kong Carl er et av Norges eldste hotell. Hovedbygningen ble ført opp i såkalt «sorenskriverstil» rundt 1690. I 1720 kjøpte den danske kjøpmannen Ole Simensen Calundan bygningen til bolig for seg og sin familie og allerede fra 1721 var det herbergevirksomhet i lokalene.

I 1741 kjøper Paul C. Bøckman bygningen for 500 riksdaler, men kommer i pengeknipe og må overlate stedet til skipsbygger Engvold Pedersen for 201 riksdaler på auksjon i 1771. Pedersens enke holdt «losji for reisende og bevertning» i bygningen og fikk bevilgning til å drive slik virksomhet i 1780.

I 1813 ble huset solgt til skipper og skipsreder Anders Christiansen Goen for 333 1/3 av de nye riksdalerne, samt med en forpliktelse for kjøperen til å bygge et hus for enken og forsyne henne med forskjellige jordbruksprodukter og annet for resten av hennes liv.

historie_2_stor
Fra 1887 var det Carl og Julie Wendt som hadde hånd om Hotel Kong Carl, som den gang ble taksert til en salgsverdi på 15.000 kroner. I 1884 fikk hotellet sin egen festsal og selskapsavdeling, som også var byens første kinematograf.

I 1918 fikk restaurantør i Nordenfjeldske Dampskibsselskap Koldevin Andresen leiekontrakt på hotellet og fra 1920 var «Kongen» i familien Andresens eie. Da Koldevin Andresen skrev leiekontrakten var det blant annet inkludert to hester med fullt utstyr, seletøy og vogner. Hotellet hadde stall der sidebygningen ligger i dag, hestene fikk full forpleining mens eierne sov i gjesterom over stallen. Hotellet holdt fem gårdsgutter som i tillegg til hestepass, også hadde som oppgave å fyre i alle kakkelovnene og løpe med varmt og kaldt vann til gjestenes morgenstell. I sin tid hadde hotellet egne griser som gjorde seg fete på hotellets restemat.

Sønnen Knut Bjørn Andresen overtok hotellet i 1940 og drev det frem til 1978. Tredje generasjon Andresen; Finn og Torunn overtok da stafettpinnen og drev Kong Carl frem til 2006 da dagens eiere overtok. Finn og Torunn Andresen mottok i 1990 vertskapsprisen til Norsk hotell- og restaurantforbund og i 1997 Sandefjord bys bevaringspris.

Anekdoter om «Kongen»

Ole Calundan var bror til presten Christen Simensøn Calundan, begge sønner av en kjøpmann i Kallundborg – derav deres familienavn. Presten var – så vidt vi vet – ikke pietist, men fant dog at hans plikter gikk videre enn til å utføre sine kirkelige forretninger. Han valgte riktignok en litt underlig fremgangsmåte ved sin sjelesørgervirksomhet. Tildels med støtte i en kongelig forordning, fikk han i 1724 byfogden i Larvik med seg og gikk fra hus til hus i Sandefjord og presten formante da folk til:

1. Å leve skikkelig og forlikelig med sin ektefelle.
2. Å ikke huse omløpende kjeltringpakk.
3. Å ikke selge øl og brennevin på formiddagen, ei heller til overmål om eftermiddagen.
4. Å holde barn og tjenere til kirke- og skolegang.
5. Å avholde seg fra drukkenskap og ikke gi naboene årsak til forargelse.
Det virket imidlertid ikke som om rådene ble fulgt opp hjemme hos presten selv. Calundan hadde tatt som huslærer for sine barn en student ved navn Ole Tidemand, sønn av skipper Iver Tidemand fra Sandefjord. Han forførte prestens datter på 13 år, så det måtte stelles til bryllup i all hast. Calundan hadde «heldigvis» gått bort et par måneder tidligere… Senere ble faktisk Tidemand både prest i Hedrum, prost i Bergen og til og med biskop i både Bergen og Kristiansand.

I tidligere dager hadde hotellet bare to toaletter; et for gjester som overnattet og et for for spisegjestene. En av spisesalens gjester fikk etterhvert presserende behov for et toalettbesøk, men kom flere ganger til en stengt dør. Til slutt dundret han fortvilet i dodøra og ropte: «Bor De her?». «Nei, jeg bare spiser her,» svarte han innenfor.

En gang, det var da Koldevin Andresen drev hotellet, plasserte en fiskehandler en bestilt kasse med kreps foran hovedinngangen. At det var nytrukne varer var det ingen tvil om. Etter noen få minutter vrimlet Kirkegata og Torggata av kravlende kreps overalt.

I en periode først på 1900-tallet ble hotellets navn skrevet med K: hotell «Kong Karl». Det fulgte skiftningene i skrivemåten som for eksempel landets hovedstad, Christiania og Kristiania.

Hotellet har i dag 33 rom i fire kategorier. Kong Carl er med i hotellkjeden UNIKE HOTELLER.